آخرین مقالات

جدول پرداخت حق الزحمه مربیان جودو و دفاع شخصی

0
جهت دانلود فایل PDF جدول حق الزجمه اینجا کلیک کنید

آئین نامه پرداخت حق الزحمه فدراسیون جودو سال 1399

0
جهت دانلود فایل PDF آئین نامه اینجا کلیک کنید

آئین نامه آموزش و پژوهش و تحقیقات فدراسیون جودو

0
مقدمهامروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی سازمان ها به منظور هماهنگی با تغییرات در محیط های رقابتی...

آئین نامه اجرایی کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو

0
جهت دانلود فایل آئین نامه دفاع شخصی به صورت PDF اینجا کلیک کنید

آئین نامه انضباطی فدراسیون جودو

0
بخشی از آئین نامه انضباطی جهت دانلود آئین نامه انضباطی به صورت pdf کلیک کنید

توضیحات مفصل از قوانین داوری جودو (نسخه به روز شده در...

0
اعضای محترم جامعه بین المللی جودو خوشحالم که توضیحات دقیق وبه روزشده قوانین ما که ازاول ژانویه2020دراین نسخه بروزرسانی شده را به شما معرفی میکنم....

آئین نامه برگزاری مسابقات فدراسیون جودو

0
برای دانلود فایل PDF آئین نامه اینجا کلیک کنید

آئین نامه آزمون کمربند فدراسیون جودو

0
جهت دانلود فایل PDF آزمون کمربند فدراسیون اینجا کلیک کنید. جهت دانلود فایل PDF آزمون جدید کمربند فدراسیون اینجا کلیک کنید