آخرین مقالات با بارگذاری نامحدود

جدول پرداخت حق الزحمه مربیان جودو و دفاع شخصی

0
جهت دانلود فایل PDF جدول حق الزجمه اینجا کلیک کنید

آئین نامه پرداخت حق الزحمه فدراسیون جودو سال 1399

0
جهت دانلود فایل PDF آئین نامه اینجا کلیک کنید

آئین نامه آموزش و پژوهش و تحقیقات فدراسیون جودو

0
مقدمهامروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی سازمان ها به منظور هماهنگی با تغییرات در محیط های رقابتی...

آئین نامه اجرایی کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو

0
جهت دانلود فایل آئین نامه دفاع شخصی به صورت PDF اینجا کلیک کنید

آئین نامه انضباطی فدراسیون جودو

0
بخشی از آئین نامه انضباطی جهت دانلود آئین نامه انضباطی به صورت pdf کلیک کنید

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین اخبار