آئین نامه آموزش و پژوهش و تحقیقات فدراسیون جودو

0
111

مقدمه
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی سازمان ها به منظور هماهنگی با تغییرات در محیط های رقابتی ملی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. حیات سازمان ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت های مختلف منابع انسانی بستگی دارد. از این رو تالش مستمر در شناسایی نیازهای اموزشی می تواند در بهبود کیفیت آموزش و اثربخشی آن نقش بسزایی داشته باشد.
کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون جودو با همکاری نزدیک و مطلوبی که با دیگر کمیته های فدراسیون برقرار می کند، بستری مناسب را جهت اعتالی ورزشکاران، مربیان، داوران و تمامی اقشار مرتبط با
ورزش جودو فراهم آورده تا با مدیریتی مناسب همگام با کمیته های دیگر در فدراسیون اهداف کالن مجموعه را پاسخگو باشد.
وجود چارچوب و ساختار مشخص، فرایندهای اجرایی شفاف و اختیارات مناسب با مسئولیت ه ا در حوزه عملیاتی، می تواند به ایفای به موفقیت فدراسیون جودو منجر شود.

جهت دانلود فایل کامل PDF اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید