قوانین و مقررات داوری بین المللی جودو

0
73

ماده 1:محوطه مسابقه(Competition Area)
محوطه مسابقه به دو منطقه تقسيم مي شود
1-1-منطقه میانی مسابقه:منطقه داخلی به ابعادحداقل8×8 مترویا حداکثر10×10 مترمی باشدکه محوطه مسابقه نامیده میشود در محوطه میانی مسابقه نباید هیچ گونه نوشته تبلیغاتی و یا برچسبی باشد.
1-1-1-منطقه میانی مسابقات(محوطه مسابقه)دربازي هاي المپيك،قهرماني جهان،قهرمانی قاره ای،مسابقات مسترزو مسابقات (IJF) عموما 10×10متر به رنگ زرد می باشد.
2-1-منطقه ایمنی: منطقه خارج از منطقه میانی مسابقه را محوطه ايمني مي گويند كه عرض آن حداقل سه متراست.
1-2-1-برای مسابقات المپيک ،جهانی ،مسترز وقاره ای و مسابقات(IJF)چهار مترتوصيه می شودکه بر رنگ قرمز می باشد.
2-2-1-زماني كه ازچند محوطه مسابقه هم جوار استفاده می شود داشتن حداقل یک محوطه ایمنی مشترک بین 3 الی 4متر الزامیست.
3-2-1-يك منطقه آزاد به اندازه حداقل 50 سانتيمتر پيرامون كل محوطه مسابقه منظور می گردد.
4-2-1-محوطه مسابقه بايد با يك كف پوش و يا سكوي ارتجاعی تثبيت شود.
5-2-1-سطوح تشكها بايد براي مسابقه چسبيده به هم و بدون فاصله ازيكديگربطريقي در محل نصب شوند كه به هيچ وجه جابجا نشوند.
تبصره: رنگ تاتامی در مسابقات بازي هاي المپيك ، قهرماني جهان، قهرمانی قاره ای، مسابقات مسترز و مسابقات (IJF)به رنگ زرد(محوطه مسابقه)وقرمز(محوطه ایمنی) می باشد ودربقیه مسابقات می توان هم ازتاتامی به رنگ زرد و قرمز و هم ازتاتامی به رنگ زرد (محوطه مسابقه) وآبی(محوطه ایمنی) استفاده کرد.
3-1-پلات فرم(سکو) : نصب سکو اختياری است و بايدازچوب محکم ساخته شود ودارای قابليت ارتجاعی باشدو ابعاد آن حداقل 18×18و ارتفاع آن نباید بیشتر از یک متر باشد(عموما 50 سانتيمتر يا کمتر).
1-3-1-در زمان استفاده از سکو منطقه ايمني با عرض حداقل ۴ متر حتما مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره:تماشاچيان نبايد فاصله اي كمتر از 3 متر با محوطه مسابقه داشته باشند.
محوطه مسابقه (Competition Area)
مجموع محوطه مسابقه ومنطقه ايمني حداقل به ابعاد14×14و حداکثر16×16 متر از جنس تاتامی و يا جنسی قابل قبول و شبيه به آن پوشيده شده است.
تاتامی(تشک جودو): تاتامی به طور معمول به ابعاد1 × 2 متر و به ضخامت 5 سانتیمتر ساخته شده از جنس فوم فشرده شده می باشد تا در زير پا محكم باشد و در جريان شوك وارده براثراوكمي به خوبي ضربه را تحمل نماید.
تبصره1:جنس روكش تاتامي نبايد لغزنده و يا خيلي زبرباشد.
تبصره2:سطوح تشك ها بايد براي مسابقه چسبيده به هم و بدون فاصله از يكديگر بطريقي در محل نصب شوند كه به هيچ وجه جابجا نشوند.

ماده 2: تجهیزات( Equipment)
الف-وسایل برگزاری مسابقات(Equipment for competitions)
1-سه عدد صندلی ويک ميزبه جهت استقرارداورکمسيون و(Judge Table)دو قاضی پشت میز نشین ویا(Table Referee) داوران پشت میز نشین (اصطلاح فدراسیون جهانی) قراردارد.
تبصره:با توجه به ثقیل بودن این واژها قاضی پشت میز نشین ویا داوران پشت میز نشین وعام بودن واژه داوران کنار از این به بعد بجای قاضی پشت میز نشین و یاداوران پشت میز نشین از واژه داوران کنار دراین جزوه استفاده می گردد.
2-وسایل ارتباطی(بی سیم)که داوران مسابقه ،کمسیون و مدیریت داوری به صورت دائم در ارتباط راديوئی با یکدیگر قرارگیرند.
3-دوعددصندلی ويک ميزبه جهت استقرارداوران وقت نگهدارکه برروی میزيک لپ تاپ نيزجهت ثبت وقت مسابقه امتيازات و اخطارها (تابلو امتیازات) قرار می گيرد.
4-دو عدد صندلی و يک ميز به جهت استقرار فیلم بردارها که برروی میز يک عدد دوربين ویک عدد تبلت جهت ضبط مسابقات به صورت تاخيری ودر صورت نیاز بازبینی دوباره از فیلم مسابقات قرار می گيرد.

جهت دانلود کامل قوانین اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید